Om Maine Road’s

Main Road’s ägares namn är Helen och hon bor i Jämshög, ca 3 km utanför Olofström i västra Blekinge.
Hon och hennes man Håkan har lyckan att vara inne-boende, i hus, hos ett gäng härliga och underbara Maine Cooner.

Hon är uppväxt med katter så det var självklart att skaffa katt när hon flyttade hemifrån.
Första gången de träffade på en Maine Coon, bestämde de sig direkt, en sådan katt ska de ha.

Man brukar ofta  säga ”en Maine Coon, flera
Maine Coon” och så blev det också. Redan efter
deras första hane växte intresset för uppfödning
snabbt och de började läsa allt de kunde hitta som handlade om avel och uppfödning.

Hälsa är något vi känner måste komma först och de är därför medlemmar i rasringen Maine Coon-katten som har ett utmärkt hälsoprogram mot
HD och HCM. Maine Coon-kattens forum har också varit till stor hjälp när
det gäller de frågor de haft om hälsa och en sund avel.

Deras uppfödning sker i en trygg hemmiljö där vi umgås mycket med deras
katter som får vistas fritt i hela huset. De har även tillgång till en rastgård,
delvis under tak, som de själva kan komma till genom en lucka i källaren.

S*Maine Road’s registrerades i Sverak / FIFe år 2006 och de är medlem i
Föreningen Mästerkatten och rasringen Maine Coon-katten.

Denna domän varken ägs eller drivs av tidigare ägare. Domänen används idag i ett helt annat syfte än tidigare. Samtliga texter bortsett från texter under /nyheter är skrivna av tidigare ägare och de tar vi fullständigt avstånd ifrån. För frågor gällande ägandet eller användandet av texter eller domän, hänvisas du härmed till info @ ROI . se.