Funktionell tomt med stenläggning Uppsala

Känns din tomt i Uppsala otillgänglig kanske det är stenläggning som kan lösa ditt problem. Stenläggning upplevs normalt som vackrare än asfalt och den går också att bättre anpassa till omgivningen och lägga på många olika sätt. Samtidigt skapar stenläggningen en funktionell yta där du lätt kan ta dig fram med barnvagn, rollator eller rullstol. På det sättet kan du få en fin, personlig och tillgänglig trädgård för dig, din familj och dina vänner.

Varför välja stenläggning Uppsala?

Uppsala är en stad med gamla anor och kanske passar stenläggning extra bra just därför. Stenläggning är en teknik som använts i hundratals år, även om det idag är möjligt att göra jämnare ytor, använda andra tekniker, skapa andra typer av mönster och så vidare. Kullerstensgator är inte precis kända för sina jämna ytor, men med en produktiv stenläggning Uppsala kan du få en fin stenläggning som uppfyller alla krav på både estetik och funktion.

Stenläggning utifrån dina behov

Det är viktigt att komma ihåg att stenläggning kan se ut på många olika sätt och fylla olika funktioner. Vill du ha en snygg garageuppfart utan asfalt, små slingrande stigar i en prunkande trädgård, gångar gjorda för din rullstol eller vill du helt enkelt ha en yta där trädgårdsmöblerna får en chans att stå plant? Beroende på vad du önskar påverkar det vilken stenläggning som kan passa och även förutsättningarna på din tomt i Uppsala kan kräva anpassningar. Det finns alltid en lösning att hitta och det går i stort sett alltid att använda den typ av sten du önskar, skapa de mönster du vill ha och på andra sätt få till just den stenläggning du behöver. Känner du dig osäker på vad som blir bäst, vilken sten som passar, hur breda gångarna behöver vara eller om det krävs kantsten? Be stenläggaren om råd – han eller hon är proffs och hjälper gärna till.